Bakım 4.0 Yeni Bir Meslek mi Yaratıyor? Uzaktan İzleme Uzmanı

Endüstri 4.0 ile birlikte sadece endüstriyel ortamların koşulları değil, mesleklerde de ciddi değişiklikler gerçekleşecek. Bu mesleklerden biri de Bakım Mühendisliği. Tahminler ve son 10 yılda yaşanan gelişmeler bakım mühendisliğinin teknolojiye en fazla uyum sağlayacak, dolayısıyla değişim yaşayacak mesleklerin başında geleceğini gösteriyor. İşte tam bu noktada Uzaktan İzleme Uzmanı (RME Remote Monitoring Expert) mesleği ortaya çıkıyor.

Bakım Mühendisliği Nasıl Değişiyor?

Bir üretim tesisinde bakım faaliyetleri kesintisiz ve hatasız üretimin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Üretim, kalite ve bakım çıktılarının güvenilirliği bakım faaliyetlerinde izlenecek metotlarla birebir ilgilidir. Üretim kayıpları, kalite kayıpları ve bakım maliyetleri bakım mühendisinin optimize etmesi en önemli anahtar noktalardan sadece bir kaçıdır. Bunun yanında gittikçe yoğunlaşan dijitalleşme ile birlikte üretim tesislerinde müthiş yoğun bir veri akışına meydana geliyor. Bu yoğunluktaki bir veri akışını yönetmek daha da önemlisi anlamlandırabilmek için yenilikçi bakım araçlarını kullanmak elzem gözüküyor. Oysa araştırmalar bize gösteriyorki; işletmelerin %39’u  bakım verilerini kağıt-kalem kullanarak kayıt altına alıyor. Bu geleneksel yöntemlerle sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim olamayacağı oldukça açık.

Kestirimci Bakım

Bakım mühendislerinin en çok zorlandığı alanlardan biri hiç planda olmayan duruşlar veya beklenmeyen arızalardır. Bu duruş ve arızalar geçmişte baş edilmesi gereken en zor süreçken, bugün Kestirimci Bakım faaliyetleri sayesinde önemli derecede azaltılabilecek duruma geldi. İşte Uzaktan İzleme araçları Kestirimci Bakım’ın temelini oluşturur. Kestirimci Bakım ile birçok noktadan alınan veriler sürekli olarak takip ediliyor ve sonrasında bu veriler anlamlandırılıyor. Örneğin bir motorun rulmanının oluşturduğu frekans verileri bize ne zaman değiştirilmesi gerektiğine dair önemli ip uçları veriyor. Böylece rulman ne geç ne de erken değiştirilerek, zaman ve para tasarrufu elde ediliyor. Elbette bu tarz yöntemler geçmişte de vardı ancak bu kadar kesin ve kolay bir yöntemler değillerdi.

IT Bilgi Teknolojileri Giderek Daha Önem Kazanıyor

Bugün geldiğimiz noktada IT sistemleri, üretim planlamadan proses veri yönetimine kadar çok önemli bir alanda yer kapsıyor. IT sistemlerinin esnekliğinin artması ve ucuzlaması ile birlikte otomasyon sistemlerine entegrasyonu daha kolay hale geldi. Endüstriyel Bulut ve OPC-UA teknolojisi makineler arasında ve makineler ile IT ve OT arasındaki haberleşmeyi ve veri akışını çok kolaylaştırdı. Tüm bunlara ek olarak IT araçlarının web tarayıcıları üzerinden çalıştığından, bilgisayar, tablet, akıllı telefon kullanılarak bizleri bağımsız hale getirdi.

Uzaktan İzleme Uzmanlığı Ne Gibi Yetenekler Gerektirir?

  • Karmaşık problemleri çözebilme
  • Analik verileri anlamlandırma
  • Kuvvetli iletişime sahip olmak
  • Duygusal zeka
  • Yönetim becerileri

Bir cevap yazın